Till start

Vårdgivarguiden

Med patientnära analyser (PNA) menas laboratoriemedicinska analyser, som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal, på patientvårdande enheter. Både provtagning och analys sker då nära patienten.

Det här gäller för patientnära analyser

  • Patientnära analyser är endast motiverade om analysens resultat är av avgörande betydelse för patientens omedelbara omhändertagande.
  • Vårdgivare som utför patientnära analyser är skyldiga att teckna särskilt avtal om kvalitetsstöd med ett av SWEDAC ackrediterat laboratorium.
  • Vårdgivaren ska följa laboratoriets anvisningar för utförande och kvalitetssäkring av de patientnära analyserna.
  • En given analys bör utföras med angiven metod. Det kan ibland förekomma begränsningar, till exempel kan vissa metoder endast rekommenderas för viss typ av verksamhet eller för vissa kliniska frågeställningar. (Se tabell nedan)
  • Alla önskemål om att etablera patientnära analyser bör diskuteras med företrädare för ackrediterat laboratorium.
  • Verksamhetschefen för den vårdgivande enheten är ansvarig för att patientnära analyser används på ett säkert och medicinskt ändamålsenligt sätt (enligt SOSFS 2008:1/2013:6).

Regiongemensam nomenklatur

Region Stockholm genomförde under hösten 2022 en standardisering för registrering av provsvar från icke uppkopplade PNA-instrument. Projektet genomförs som ett samarbete mellan Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Synlab.

Kontakt

Finn Thormark Fröst|PNA-samordnande läkare, Karolinska universitetslaboratoriet

Mer information

Här finns samlad information om medicinsk diagnostik som erbjuds inom öppenvården i Region Stockholm samt leverantörer och prislistor.

  • Uppdaterad: 31 mars 2023

  • Faktagranskad: 31 mars 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Lena Pomerleau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen