Med patientnära analyser (PNA) menas laboratoriemedicinska analyser, som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal, på patientvårdande enheter. Både provtagning och analys sker då nära patienten.

Det här gäller för patientnära analyser

  • Patientnära analyser är endast motiverade om analysens resultat är av avgörande betydelse för patientens omedelbara omhändertagande.
  • Vårdgivare som utför patientnära analyser är skyldiga att teckna särskilt avtal om kvalitetsstöd med ett av SWEDAC ackrediterat laboratorium.
  • Vårdgivaren ska följa laboratoriets anvisningar för utförande och kvalitetssäkring av de patientnära analyserna.
  • En given analys bör utföras med angiven metod. Det kan ibland förekomma begränsningar, till exempel kan vissa metoder endast rekommenderas för viss typ av verksamhet eller för vissa kliniska frågeställningar. (Se tabell nedan)
  • Alla önskemål om att etablera patientnära analyser bör diskuteras med företrädare för ackrediterat laboratorium.
  • Verksamhetschefen för den vårdgivande enheten är ansvarig för att patientnära analyser används på ett säkert och medicinskt ändamålsenligt sätt (enligt SOSFS 2008:1/2013:6).

Tabell: Rekommenderad metod per analys

 

Analys

Metod(er)

Kommentar

Tillhandahålls via MediCarrier

P-CRP

Afinion AS100

 

QuikRead go

 

Instrument + reagens

 

Instrument + reagens

U-Drogtest

 

 

Urinstickor för drogtest ger bara preliminära svar. Positiva resultat bör säkras med verifierings-analys.

Reagens, olika alternativ

P-Glukos

HemoCue Glukos 201RT

Rekommenderas ej för neonatalvård.

Instrument + reagens

fPT-Glukosbelastning

HemoCue Glukos 201RT

 

OBS! Ej för glukosbelastning under graviditet!

Instrument + reagens

U-hCG (graviditetstest)

Unistep

 

Clinitest hCG

Avläses visuellt.

 

Kräver instrument Clinitek Status+ för avläsning.

Reagens

 

Instrument + reagens

B-Hemoglobin (Hb)

HemoCue Hb 201

Stor risk för provtagningsfel vid kapillär provtagning. Ta alltid dubbelprov.

Instrument + reagens

 

B-HbA1c

Afinion AS100

 

DCA Vantage

 

Instrument + reagens

 

Instrument + reagens

F-Hemoglobin (F-Hb)

Actim Fecal Blood Test

Immunkemisk metod. Påverkas därför inte av dietära faktorer, men är mindre känslig för blödning från magsäck och tunntarm.

Reagens

P-Mononukleos-test

Clearview IM II

 

Reagens

kP-PK(INR)

Roche CoaguChek XS Pro

 

Roche CoaguChek Pro II

Inför kontroll av Waran-behandling bör initial prövning av varje enskild patient utföras.

 

Reagens

 

 

Reagens

Snabbtest allergiscreening (IgE)

 

ImmunoCAP Rapid

Metoden kan inte detektera låga nivåer av allergen-specifikt IgE då mätintervallets lägre gräns ligger mellan 1-2 kE/L.

 

Svalg-Streptokocker

OSOM StrepA

 

Reagens

U-Testremsa (Urinsticka)

Multistix 7

 

 

Uristix (Glukos-Albumin)

Kan avläsas visuellt eller med instrument Clinitek Status+.

Instrument + reagens

 

 

Reagens

Kontakt

Britta Landin

Ordförande i Specialitetsrådet för laboratoriemedicin

Mer information