Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tydliga vårdformer för besök vid behov av akut vård är en viktig del av satsningen på framtidens hälso- och sjukvård* för att underlätta för både patienter och vårdgivare. Idag finns fem vårdformer för akut vård i Stockholms län:

  1. 1177 Vårdguiden för vägledning och egenvårdsråd
  2. Vårdcentraler (dagtid), 
  3. Närakuter
  4. Akutmottagningar vid akutsjukhusen
  5. Intensivakut vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Illustrationen nedan beskriver de olika vårdformerna, volymer i de olika formerna och att de samverkar med patienten i centrum. Illustrationen visar både tydliga uppdrag per vårdform och en sammanhållen cirkel av samspel mellan vårdformer.

*För att kunna erbjuda vård som uppfyller invånarnas förväntningar och behov har Region Stockholm (tidigare landstinget) tagit fram en plan för framtidens hälso- och sjukvård som nu genomförs. Det är en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården.

Beskrivning av vårdformerna

1177 Vårdguiden på webben, tidningen och på telefon ger egenvårdsråd och vägledning. Telefonrådgivningen har i uppdrag att göra medicinsk bedömning, ge råd och hänvisa till rätt vårdform.

Vårdcentralen erbjuder första linjens vård och ska vara förstahandsvalet för patienter. Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och jourläkarbil ingår också.

Närakuten är en vårdform som i stor utsträckning kan omhänderta och färdigbehandla resurskrävande akuta sjukdomstillstånd som inte kräver akutsjukhusens resurser.

De sex akutsjukhusens akutmottagningar tar emot allvarliga och livshotande sjukdomar och skador. Tre barnakutmottagningar tar emot barn som hastigt blir allvarligt sjuka eller skadas.

Intensivakuten tar emot patienter via ambulans, helikopter och accepterad remiss. Intensivakuten är utformad utifrån Karolinska Universitetssjukhuset i Solnas högspecialicerade uppdrag.

Informationsmaterial

Broschyren kan beställas eller laddas ner.

  • Uppdaterad: 31 januari 2022

  • Faktagranskad: 16 november 2021

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Patrik Söderberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen