Till start

Vårdgivarguiden

Idag finns fem vårdformer för akut vård i Stockholms län:

  1. 1177 för vägledning och egenvårdsråd
  2. Vårdcentraler (dagtid), 
  3. Närakuter
  4. Akutmottagningar vid akutsjukhusen
  5. Intensivakut vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Beskrivning av vårdformerna

1177 på webben, tidningen och på telefon ger egenvårdsråd och vägledning. Telefonrådgivningen har i uppdrag att göra medicinsk bedömning, ge råd och hänvisa till rätt vårdform.

Vårdcentralen erbjuder första linjens vård och ska vara förstahandsvalet för patienter. Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och jourläkarbil ingår också.

Närakuten är en vårdform som i stor utsträckning kan omhänderta och färdigbehandla resurskrävande akuta sjukdomstillstånd som inte kräver akutsjukhusens resurser.

De sex akutsjukhusens akutmottagningar tar emot allvarliga och livshotande sjukdomar och skador. Tre barnakutmottagningar tar emot barn som hastigt blir allvarligt sjuka eller skadas.

Intensivakuten tar emot patienter via ambulans, helikopter och accepterad remiss. Intensivakuten är utformad utifrån Karolinska Universitetssjukhuset i Solnas högspecialiserade uppdrag.

Informationsmaterial

Broschyren beskriver vårdutbudet i Stockholms län. Den finns på flera språk och kan beställas eller laddas ner.

  • Uppdaterad: 21 december 2023

  • Faktagranskad: 21 december 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Patrik Söderberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen