Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

1177 på webb och telefon ger egenvårdsråd och hjälp att hitta rätt i vården. Regelverket kring vägledning ska utvecklas, vårdutbudsinformationen bli mer tillförlitlig och möjligheten att direktboka tider hos vårdgivare ska öka.

1177 på telefon

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning, öppet dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer patientens behov av vård, ger råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

På 1177 på telefon i Region Stockholm arbetar legitimerade sjuksköterskor med minst 5 års erfarenhet. De tar emot ca 1,5 miljon samtal om året. 29 procent av de som ringer 1177 anger att de skulle gå till akuten direkt om inte 1177 på telefon fanns.

Hänvisningsstödet används för enhetlighet och patientsäkerhet

Sjuksköterskorna på 1177 på telefon använder Hänvisningsstödet, Region Stockholms gemensamma beslutsstöd, för enhetlig och patientsäker hänvisning av patienter. I Hänvisningsstödet är över 2 000 symtom och brådskegrader kopplade till rätt vårdform. När alla vårdgivare använder Hänvisningsstödet får vi en patientsäker, tydlig och enhetlig hänvisning av patienter till rätt vårdform. Och patienterna får vård på rätt plats, med rätt kompetens och i rätt tid, utifrån sina symtom.

Statistiken är baserad på samtalshistorik till 1177 på telefon i Stockholms län under 2022.

  • Uppdaterad: 22 december 2023

  • Faktagranskad: 22 december 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Patrik Söderberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen