Till start

Vårdgivarguiden

Vårdcentraler

Invånare som insjuknar akut under vardagar 8–17 men som inte är i behov av närakuternas eller akutsjukhusens resurser.

Jourläkarbilar

Region Stockholms jourläkarbilar bemannas av specialister eller ST-läkare i allmänmedicin eller akutsjukvård. Jourläkaren gör medicinska bedömningar och behandlingar på plats i patientens hem för de patienter som har svårt att ta sig till vårdcentralen, närakuten eller sjukhuset.

1177 på telefon förmedlar kontakt om patienten är i behov av jourläkare. Prehospital bakjour på prioriterings- och dirigeringscentralen (SOS-alarm) bedömer ärendet och skickar vid behov jourläkarbil. Ambulans, polis och hemsjukvård kan också begära hjälp av jourläkarbil.

Akutläkarbilar och jourläkarbilar ska kunna överlappa varandras verksamhetsområden vid exempelvis ansträngt läge, hög belastning eller av logistiska skäl. Den prehospitala läkartjänsten ingår som en del i Region Stockholms katastrofmedicinska beredskapsplan.

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, BUMM

Planerad (remisskrav) vård på specialistnivå, som inte kräver akutsjukhusets resurser för barn och unga.

Barn 0–6 månader kan få akuta tider vardagar på länets barn- och ungdomsmedicinska mottagningar. Där finns barnläkare och barnsjuksköterska och varje barnläkare har ett antal akuta tider varje dag.

Akutbesök i öppen specialistvård

Framöver kommer fler vårdområden inom den specialiserade öppenvården än gynekologi bli aktuella för bokningsbara akuttider via 1177 och andra vårdgivare.

Öppenvårdspsykiatri

Akutbesök kan ske i den psykiatriska öppenvården för vuxna och barn. Det finns åtta vuxenmottagningar som kan ta emot akuta besök mellan klockan 8 och 22 alla dagar. På de 18 barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna, BUP, finns möjlighet till akuttider på vardagar.

  • Uppdaterad: 18 oktober 2023

  • Faktagranskad: 18 oktober 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Patrik Söderberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen