Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Akutsjukhusens akutmottagningar ska ta hand om de patienter som kräver akutsjukhusets kompetens och resurser. De ska kunna vägleda och hänvisa patienter som kan få vård i en annan vårdform.

Specialistakutmottagningar

Det finns en psykiatrisk akutmottagning för vuxna som är öppet dygnet runt och en för barn som är öppen kvällar, nätter och helger. För beroendepatienter finns två akutmottagningar för vuxna och en för barn och ungdomar. De är öppna dygnet runt.

Övriga specialistakutmottagningar är ögonakuten, gynekologiakuten och tandakuten. De har olika öppettider. Öron-, näs- och halsakuten tar emot patienter på remiss och enligt hänvisningsstödet.

  • Uppdaterad: 21 december 2023

  • Faktagranskad: 21 december 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Patrik Söderberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen