Till start

Vårdgivarguiden

Intensivakuten på Karolinska Universitetssjukhuset Solna tar i första hand emot patienter som kommer dit med helikopter, ambulans eller via remiss. Patientgrupperna är:

  • Patienter för prehospital bedömning som traumafall, strokesymptom för eventuell trombektomi, patienter som kräver sjukhusets högspecialiserade kompetens som till exempel stora brännskador, tryckfallssjuka, kolmonoxidförgiftning samt behov av hjärt-lungmaskin och ECMO
  • ”Taggade” patienter som är under pågående behandling på Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  • Akuta remisspatienter från annan vårdaktör efter kontakt med Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  • Patienter med akut ST höjningsinfarkt i Solna och Sundbyberg.

Rutin för remiss till Intensivakuten

Rutin för akut remiss till Intensivakuten och rutin för akut omhändertagande av ”Karolinska Solna-aktuell” patient.

  • Uppdaterad: 9 oktober 2023

  • Faktagranskad: 9 oktober 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Patrik Söderberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen