Vårdutbudet listar vårdgivare som har avtal med, eller finansieras av Region Stockholm. Uppgifterna baseras på innehållet i vårdavtalen. Vårdgivarnas namn, adress och öppettider hämtas från Elektroniska katalogen, EK.

Tjänsten är till för vårdgivare som behöver kontakt med andra vårdgivare.

Tjänsten Vårdutbud har uppdaterats med nytt utseende och en förbättrad sökfunktion. I och med detta har sidan också fått en ny webbadress. Om du sedan tidigare har sparat sidan som favorit/bokmärke behöver du uppdatera det.

Vårdgivare som har frågor om vårdutbudet kan mejla utbud.hsf@sll.se