Till start

Vårdgivarguiden

Information om vårdgivarens ersättning i samband med vård av utomlänspatienter, det vill säga personer som är folkbokförda utanför Stockholms län.

Öppen vård

Primärvård, inklusive MVC och BVC

Vid fakturering till annan region används priser beslutade i samverkansnämnden Stockholm - Gotland, i den så kallade utomlänsprislistan.

Aktivitet Pris*
Läkarbesök 1 800 kr
Besök hos övrig hälso- och sjukvårdspersonal (vårdgivare med avtal)** 800 kr

Digitala vårdtjänster (distanskontakt) i primärvård

Kontakt med läkare
Kontakt med psykolog eller kurator
Övrig sjukvårdande behandling

 

500 kr
425 kr
275 kr

*Priserna inkluderar ersättning för medicinsk service.

**För MVC dras 100 kr av för beställarens kostnader för medicinsk service.

Psykiatrisk öppen och sluten specialistvård

Utomlänsprislista SLSO – Psykiatri 2020, egen regi

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) fakturerar andra regioner för vård i egen regi.

Prislista 2021, privata vårdgivare som har vårdavtal

Utomlänsprislista privat psykiatri

Gäller för privat driven psykiatrisk specialistvård inom Region Stockholm. Gäller från och med 1 januari 2021.

Prislista 2020, privata vårdgivare som har vårdavtal

Utomlänsprislista privat psykiatri

Gäller för privat driven psykiatrisk specialistvård inom Region Stockholm. Prislista 2020.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fakturerar andra regioner för utomlänsvård hos privata vårdgivare.

Kontakt

Vid frågor om fakturering av utomlänsvård:

Jeanette Stenius

Enheten för psykiatri

Vid övriga frågor hänvisas till psykiatrienhetens funktionsbrevlåda:

Enheten för psykiatri

Specialistvård

Regiondrivna vårdmottagningar och vårdgivare med vårdavtal

Prissättning sker enligt vårdavtal, lokal prislista (KVÅ/DRG).

Vårdgivare med ersättning enligt nationella taxan

För vårdgivare med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning eller lag om ersättning för fysioterapi sker prissättning enligt arvodet.

Priset i förteckning E i riksavtalet är inte tillämpligt.

Vård av utomlänspatienter

Information för läkare verksam enligt LOL och fysioterapeut verksam enligt LOF.

Sluten vård

Prissättning sker enligt lokal prislista (DRG). Beslut om ersättningsnivå tas av samverkansnämnden Stockholm – Gotland, i utomlänsprislistan.

Undantag finns för privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm.

Medicinsk service

I de fall läkare i andra regioner remitterar en person bosatt i Stockholms län för medicinsk service gäller särskilda faktureringsrutiner.

Leverantörer av medicinsk service i Region Stockholm

Kontaktuppgifter till leverantörer av medicinsk service som har avtal med Region Stockholm samt prislistor på deras tjänster.

Obstetriska ultraljud

Privata vårdgivare som har avtal om obstetriska ultraljud ersätts enligt utomlänsprislistan.

Obstetrisk ultraljudsmottagning

Gäller ultraljudsdiagnostik vid medicinsk indikation med remiss från BMM/MVC. Ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

Utomlänsprislistor

Läs mer

  • Uppdaterad: 3 februari 2020

  • Faktagranskad: 4 januari 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen