Till start

Vårdgivarguiden

På patientens initiativ (patientens val)

En patient har möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård hos vårdgivare i andra regioner under förutsättning att vårdgivaren har avtal med en region samt att eventuella remisskrav uppfyllts. För denna vård behövs ingen betalningsförbindelse.

Planerad slutenvård i annan region ska alltid först godkännas av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Enheten för individuella vårdärenden (IVÄ), som då utfärdar en betalningsförbindelse.

I dessa fall betalar patienten själv kostnaden för resor och eventuell logi.

När vården inte finns i Stockholm (vård efter initiativ av vårdgivare i Region Stockholm)

Specialistvårdsremiss ska utfärdas när vården saknas i Region Stockholm eller när en ny medicinsk bedömning behöver göras av experter utanför regionen. I dessa fall får patienten ersättning för resor och eventuell logi.

När en patient skriven i Stockholms län remitteras till specialistvård i en annan region ska specialistvårdsremissen utfärdas av verksamhetschefer vid:

  • Danderyds Sjukhus
  • Karolinska Universitetssjukhuset
  • Södersjukhuset
  • S:t Eriks Ögonsjukhus (endast ögonsjukvård)

Specialistvårdsremiss

Specialistvårdsremissen skickas till hälso- och sjukvårdsförvaltningen för bedömning. Adressen finns längre ner under rubriken "Kontakt".

Akutvård i annan region

Vid sluten akutvård ska patientens hemregion kontaktas senast inom en vecka efter att patienten tagits in för vård.

Patienter i slutenvård ska överföras till hemregionen så snart det är möjligt med hänsyn till hans/hennes tillstånd. Om patienten ska fortsätta vårdas i den andra regionen behöver hemregionen utfärda en betalningsförbindelse.

Kontakt

Enheten för individuella vårdärenden (IVÄ)|Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 30017, 104 25 Stockholm

Relaterad information

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

Direktiv nr 46 om överföring av stockholmspatienter som vårdats i andra regioner.

  • Uppdaterad: 10 januari 2023

  • Faktagranskad: 10 januari 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Gun Wahlbeck, hälso- och sjukvårdsförvaltningen