Till start

Vårdgivarguiden

På patientens initiativ

En patient har möjlighet att välja offentlig finaniserad primärvård och öppen specialistvård hos vårdgivare i andra regioner under förutsättning att vårdgivaren har avtal med en region samt att eventuella remisskrav uppfyllts.

Planerad slutenvård ska alltid godkännas av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Enheten för individuella vårdärenden, IVÄ.

I detta fall får patienten själv betala eventuella resor och logi.

Om vården inte finns i Stockholm

Specialistvårdsremiss ska utfärdas då vården saknas i Region Stockholm eller då en ny medicinsk bedömning behöver göras av experter utanför regionen.

När en patient som är bosatt i Stockholms län remitteras till specialistvård i annan region ska specialistvårdsremissen utfärdas av verksamhetschefer vid:

  • Danderyds sjukhus
  • Karolinska Universitetssjukhuset
  • Södersjukhuset

Inom sina uppdrag får även verksamhetschefer vid S:t Eriks Ögonsjukhus, Logopedkliniken Danderyds sjukhus och Logopedmottagningen Rosenlund utfärda specialistvårdsremiss till annan region.

I dessa fall ersätts resor och eventuellt logi.

Specialistvårdsremissen skickas till:

Enheten för individuella vårdärenden (IVÄ)|Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 30017, 104 25 Stockholm

Akut- och förlossningsvård

Vid sluten akutvård och förlossningsvård ska patientens hemregion kontaktas senast inom en vecka efter att patienten tagits in för vård.

Patienter i slutenvård ska överföras till hemregionen så snart det är möjligt med hänsyn till hans/hennes tillstånd.

Kontakt

Enheten för individuella vårdärenden (IVÄ)|Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 30017, 104 25 Stockholm

Relaterad information

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

  • Uppdaterad: 19 februari 2021

  • Faktagranskad: 24 april 2019

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Gun Wahlbeck, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen