Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Vårduppdraget omfattar utredning, diagnostik och behandling av neurologisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning.

Vårduppdraget omfattar även rehabilitering av förvärvad hjärnskada som inte täcks inom uppdraget rehabiliteringsvårdkedja för barn med förvärvad hjärnskada, högspecialiserad barnhabilitering och lekotek.

Utredningsuppdraget omfattar:

  • bedömning av förskolebarn med oklar utvecklingsförsening, utan kontaktstörning
  • neuropsykiatriska utredningar, NU-teams utredningar, som kräver NU-teamets resurser
  • utredning och diagnostisering av barn under fyra år med misstänkt autismspektrumstörning eller med misstänkt neuropsykiatriskt funktionsnedsättning
  • omutredning av tidigare utredda barn inför skolstart.

Vårdgivaren ska också bistå med läkarkonsultationer och läkarmedverkan till lokala och länsgemensamma habiliteringscentra inom Habilitering & Hälsa samt konsultation till personer i patientens nätverk.

Målgrupp

Barn och ungdomar 0-18 år (i vissa fall upp till 19 år) med neurologisk
sjukdom, utvecklingsavvikelse och/eller funktionsnedsättning.

Vårdgivare med avtal

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Neuropediatriska mottagningen
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
171 76 Stockholm
08 - 517 774 61

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Neuropediatriska mottagningen
141 86 Stockholm
08 - 585 814 75

Ersättning och uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Se avtal:

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som har ett avtal vänder sig direkt till utsedd avtalshandläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, avdelningen för somatisk specialistvård.

  • Uppdaterad: 16 augusti 2018

  • Faktagranskad: 16 augusti 2018

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Sofia Petersson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen