Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset - neurologmottagning

Uppdragets målgrupp är barn-och ungdomar 0-18 år med neurologisk sjukdom, utvecklingsavvikelser och/ eller funktionsnedsättning.

I uppdraget ingår också information till föräldrar/närstående samt information och konsultation till personal i barnets närmiljö.

Läkarkonsultation till Habilitering & Hälsas verksamheter ingår också i uppdraget samt viss medverkan i den kliniska verksamheten inom Habilitering & Hälsa.

Utredningsuppdraget omfattar bland annat:

 • bedömning av förskolebarn med oklar utvecklingsförsening utan kontaktstörning
 • neuropsykiatrisk utredning som kräver NU-teamets resurser på akutsjukhus
 • utredning och diagnostisering av barn under 4 år med misstänkt autism/autismspektrumstörning eller med misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 • omutredning av tidigare utredda barn inför skolstart.

Karolinska universitetssjukhuset, Solna och Huddinge - neuropediatrisk mottagning

Målgruppen är barn och ungdomar 0-18 år med neurologisk sjukdom,  utvecklingsavvikelse och/eller funktionsnedsättning.

Uppdraget omfattar att erbjuda läkarled habilitering inklusive neurologisk utredning av multiprofessionellt specialistteam (NU-team).

I uppdraget ingår också rehabilitering av förvärvad hjärnskada som inte täcks inom uppdraget rehabiliteringsvårdkedja för barn med förvärvad hjärnskada, högspecialiserad barnhabilitering och lekotek.

Vårdgivaren ska bistå med läkarkonsultationer och läkarmedverkan till lokala och länsgemensamma habiliteringscentra inom Habilitering & Hälsa samt konsultation till personer i patientens nätverk.

Utredningsuppdraget omfattar bland annat:

 • bedömning av förskolebarn med oklar utvecklingsförsening utan kontaktstörning
 • neuropsykiatrisk utredning som kräver NU-teamets resurser på akutsjukhus
 • utredning och diagnosticering av barn under 4 år med misstänkt autism/autismspektrumstörning eller med misstänkt neuropsykiatrisk funktionshinder
 • omutredning av tidigare utredda barn inför skolstart.

Ersättning och uppföljning

Se avtal:

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som har ett avtal vänder sig direkt till utsedd avtalshandläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, avdelningen för somatisk specialistvård.

 • Uppdaterad: 16 augusti 2018

 • Faktagranskad: 16 augusti 2018

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Sofia Petersson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen