Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Danderyds sjukhus har avtal att bedriva rehabilitering i öppenvård för vuxna patienter med inflammatorisk reumatologisk sjukdom. Läkare med specialistkompetens inom reumatologi kan remittera till mottagningen.

Målgrupp

Rehabilitering inom specialiserad reumatologi kan erbjudas till patienter från 18 år som har fastställd inflammatorisk reumatologisk sjukdom såsom reumatoid artrit, pelvospondylit, psoriasisartrit och juvenil kronisk artrit.
Patienter som remitteras ska trots öppenvårdsinsatser inom till exempel primärvårdsrehabilitering, specialiserad fysioterapi eller akutsjukhusens reumatologiska mottagningar bedömas ha medicinskt behov av en intensifierad, strukturerad och sammanhållen rehabilitering.

Målet med rehabiliteringen är att som patient få en ökad förståelse och kunskap om sin sjukdom samt att förbättra sin funktions- och aktivitetsförmåga. Rehabiliteringen kommer att bedrivas av multiprofessionella team som arbetar personcentrerat och för att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i rehabiliteringen. Inför avlutande vårdkontakt ska patienten motiveras till fortsatt träning och egenvård.

Möjlighet till övernattning på patienthotell kan erbjudas patienter med särskilda behov.

Vårdgivare med avtal

Kontakt för vårdgivare

Frågor om specialiserad reumatologisk rehabilitering mejlas till:

Funktionsbrevlåda - Specialiserad reumatologisk rehabilitering

  • Uppdaterad: 10 januari 2022

  • Faktagranskad: 23 december 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Karin Skiöld, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen