Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Att kalla till och genomföra hälsoundersökningar för massflyktingar från Ukraina enligt direktiv från Smittskydd Stockholm och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Nedan finns bland annat information från Smittskydd Stockholm.

Tabell över screening och provtagning som ska ingå i Hälsoundersökning för flyktingar från Ukraina.

Vägledning vid undersökning av vaccinationsstatus. Uppdaterad 5 september 2023.

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

Ansök om uppdrag

Vårdgivare är välkomna att ansöka om att få bedriva vård enligt tilläggsuppdraget. Ansökningar tas emot löpande.

I ansökningshandlingarna finns detaljerad information om kriterier för att kunna ansöka samt avtalskrav.

Vårdgivare med avtal

Rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning av rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 3 maj 2022. Uppdaterad 5 oktober 2022.

Skattningsformulär för psykisk ohälsa

Refugee Health Screener (RHS) är ett formulär som utvecklats för att upptäcka psykiska besvär bland flyktingar från 14 år och uppåt. Instrumentet ska identifiera symptom på ångest, depression och posttraumatisk stress.

Patienten kan själv fylla i formuläret och skatta sin hälsa/symptom och det finns översatt på många språk, bland annat ukrainska och ryska. Det räcker att använda de 13 första frågorna.

Informationsblad

Vid hälsoundersökningen ska ett informationsblad som beskriver vård som erbjuds, hur man söker vård med mera delas ut.

Informationsblad till massflyktingar och asylsökande som beskriver vilken vård som erbjuds och hur de söker. På svenska, engelska, ryska och ukrainska, format A4.

Kontakt för vårdgivare

Elisabeth Höglund

Avdelningen för närsjukvård

Relaterad information

Vilka vårdtjänster som ingår i vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.

Skyltar

Skylt med information om hälsoundersökning på ukrainska, ryska och engelska. A4.

Skylt med information om hälsoundersökning på ukrainska, ryska och engelska. A3.

Skylt med information om hälsoundersökning på ukrainska, ryska och engelska. 50x70.

Skylt med information om hälsoundersökning på ukrainska, ryska och engelska. Pil åt höger. 50X70.

Skylt med information om hälsoundersökning på ukrainska, ryska och engelska. Pil åt vänster. 50X70.

Skylt med information om hälsoundersökning på ukrainska, ryska och engelska. Pil upp. 50x70.

Skylt med information om hälsoundersökning på ukrainska, ryska och engelska. 70x100.

Skylt med information om hälsoundersökning på ukrainska, ryska och engelska. Pil åt höger. 70x100.

Skylt med information om hälsoundersökning på ukrainska, ryska och engelska. Pil åt vänster. 70x100.

Skylt med information om hälsoundersökning på ukrainska, ryska och engelska. Pil upp. 70x100.

  • Uppdaterad: 18 december 2023

  • Faktagranskad: 28 mars 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Elisabeth Höglund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen