Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tilläggsersättning

Vårdcentraler som tar emot ett fysiskt besök av olistade eller en annan vårdcentrals listade patient får en tilläggsersättning.

Tillägget gäller endast uppdraget husläkarverksamhet (UPT 300). Mer ingående information om tillägget går att finna i förfrågningsunderlaget med tillhörande rapporteringsanvisningen för vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.

Vilka vårdtjänster som ingår i vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.

Utökat kostnadsansvar

Varje fysiskt besök som görs av egen listad patient hos annan vårdcentral inom vårdvalet genererar ett avdrag. Avdraget gäller inte för digitala besök eller besök i hemmet/annan plats och omfattar endast uppdraget husläkarverksamhet (UPT 300). Kostnadsavdraget omfattar  inte psykisk hälsa uppdragen (UPT 301 och 320) och inte heller hemsjukvårdsuppdraget (UPT 302).

Relaterad information

Det finns en rapport framtagen som visar till vilka övriga vårdcentraler inom vårdval Husläkare med basal hemsjukvård (UPT 300) som den egna vårdcentralens listade patienter valt att söka vård hos, se länken nedan.

  • Uppdaterad: 28 mars 2024

  • Faktagranskad: 28 mars 2024

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Maria Weber Persson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen