Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Tilläggsuppdraget omfattar specialistläkarmottagning vid ME/CFS.

Tilläggsuppdraget kan sökas av vårdgivare som har huvuduppdrag antingen inom vårdval Specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom eller inom vårdval Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering.

Verksamheten ska utföras av vårdteam med specialistläkare och sjuksköterska. Vid behov av rehabiliteringsinsatser ska teamet kompletteras med en eller flera hälsoprofessioner som arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, psykolog och socionom. Personal bör ha erfarenhet av patienter med ME/CFS.

I förfrågningsunderlaget nedan beskrivs målgrupp och uppdraget.

Förfrågningsunderlag / tilläggsavtal

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom tilläggsuppdraget. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Tilläggsavtal till vårdval specialistläkarmottagning vid ME/CFS. Gäller från 1 februari 2023.

Vårdgivare med avtal

Rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 februari 2023. Uppdaterad 1 januari 2023.

Ansök om avtal

Tilläggsuppdraget upphör senast 2025.

Vårdgivare är välkomna att ansöka om att få bedriva vård enligt tilläggsuppdraget.
Villkoren för godkännande framgår av ansökningshandlingarna.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om ansökningsprocessen.

Ansökningsblankett för godkännande enligt lag om valfrihetssystem, LOV.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver det som framgår av länken ovan göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

Kontakt för vårdgivare

Frågor angående MMR2 

Enheten för Rehabilitering, habilitering, försäkringsmedicin och hjälpmedel

Funktionsbrevlåda för frågor.

Frågor angående planerad specialiserad neurologisk rehabilitering

Funktionsbrevlåda för vårdvalsfrågor

Relaterad information

Gäller multimodal rehabilitering, MMR2, för långvarig smärta och utmattningssymtom. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter.

Omfattar rehabilitering i dagvård och slutenvård av vuxna med neurologiska sjukdomar/skador. Ansökningshandlingar, ersättning, uppföljning, vårdgivare med avtal, remiss och kontaktuppgifter.

  • Uppdaterad: 28 juni 2023

  • Faktagranskad: 28 juni 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Susan Lindström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen