Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Vårdval för rehabilitering vid långvarig, ospecifik smärta är ett tilläggsuppdrag för husläkarverksamheter med basal hemsjukvård.

Tilläggsuppdraget avser multimodal rehabilitering, MMR 1, som är en teambaserad rehabilitering där flera professioner såsom läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog samarbetar och tillsammans med patienten utformar rehabiliteringen.

Målgrupp för tilläggsuppdraget är patienter med långvarig ospecifik smärta som varat mer än tre månader med låg eller måttlig påverkan av psykisk ohälsa/psykosociala faktorer. Målet med rehabiliteringen är ökad livskvalitet samt ökad aktivitets- och arbetsförmåga hos patienterna.

I MMR ingår teambesök och konferenser samt individuella besök och gruppbesök.

Förfrågningsunderlag / tilläggsavtal

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Vårdgivare med avtal

För närvarande finns inga vårdgivare med avtal

Ansök om avtal

Tilläggsuppdraget avvecklas från 1 juni 2023. Inga nya ansökningar tas emot.

Kontakt för vårdgivare

Enheten för allmänmedicin

Relaterad information

Vilka vårdtjänster som ingår i vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.

Gäller multimodal rehabilitering, MMR2, för långvarig smärta och utmattningssymtom. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter.

  • Uppdaterad: 12 maj 2023

  • Faktagranskad: 9 november 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Anna Jakobsson Ernudd, hälso- och sjukvårdsförvaltningen