Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Rutinen avser beställningar av covid-19-vaccin för samtliga vårdgivare i Region Stockholm; husläkarmottagningar/vårdcentraler, ASIH, SÄBO samt aktörer som har avtal med Region Stockholm för utförande av vaccinationer inom Vårdval Vaccination. Reviderad 2 oktober 2023.

Här hittar du information och instruktioner om vaccin mot covid-19.

Beställa material via Medicarrier 

Vårdgivare ska beställa material via Medicarrier. Vårdgivaren ansvarar för att skaffa kundkonto hos Medicarrier. 

Information om vilket material som behövs för respektive vaccin, skyddsprodukter och annat sjukvårdsmaterial finns hos Medicarrier:

Beställa vaccin via Proceedo 

Vårdgivaren ska beställa vaccin, sprutetiketter och extra vaccinationskort via beställningssystemet Proceedo. För detta behövs en särskild behörighet i Ek och Proceedo. En förutsättning är att vårdgivaren har ett godkänt avtal för varje mottagning som ska medverka i vaccineringen.

Ek – Rätt struktur och behörighet 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att vårdgivarens organisation (nivå 1) och vårdenheter/mottagningar (nivå 2) har rätt struktur i Ek samt att varje vårdenhets verksamhetschef har en personpost. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att vårdgivaren är registrerad som köpare av läkemedelsförsörjningstjänster i Ek. 

Beställa personposter i Ek 

Verksamhetschef beställer personposter för personal som ska ha behörighet till Proceedo via Ek. Använd blanketten ”Beställningen av personpost i Ek”.

Beställningsblankett för att skapa/förlänga/uppdatera samt avbeställa personpost i Ek, Elektroniska katalogen.

Beställa konto i Proceedo  

När det finns aktiva personposter för personal under mottagningsenheten kan beställning av läkemedelsförsörjningstjänster via Proceedo påbörjas. Beställningen skickas in till serviceförvaltningens servicedesk. Beställningsblanketterna finns på sidan "Så ansluter du dig till läkemedelsförsörjningen", se länk nedan.

Blankett 1 – organisationens övergripande uppgifter 

Blankett 2 – enhetens och godsmottagarens uppgifter 

Blankett 3 – medarbetare och medarbetaruppdrag 

Så ansluter du till läkemedelsförsörjningen

Beställa e-tjänstekort 

Inloggning i Proceedo och Vaccinera görs med e-tjänstekort. När det finns en aktiv personpost för personal under mottagningsenheten kan beställning av e-tjänstekort påbörjas. Läs mer om beställning av e-tjänstekort: 

  • Uppdaterad: 31 januari 2024

  • Faktagranskad: 31 januari 2024

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Angelica Bexander, hälso- och sjukvårdsförvaltningen