Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholms kostnadsansvar

Följande två krav ska vara uppfyllda för att Region Stockholm ska betala för analyser som LOL-läkare beställer:

  • Analysen ska finnas inom de produktlistor som Region Stockholm har avtalat.
  • Region Stockholms avtalade parter inom klinisk laboratoriemedicin ska användas. Nuvarande avtalsparter är Unilabs och Karolinska Universitetslaboratoriet.

Leverantörer som har avtal med Region Stockholm och prislistor på deras tjänster. Vårdgivarens geografiska lokalisering styr vilken leverantör som ska anlitas för dessa tjänster.

LOL-läkarens kostnadsansvar

LOL-läkaren har kostnadsansvar när analysen inte finns inom de produktlistor som Region Stockholm har avtalat, eller anlitar en part som inte är avtalad.

Region Stockholm betalar inte för analyser i nedanstående tabell.

Analyser som beställs med respektive FUMS-koder och produktnamn
Analyser som beställs FUMS-kod Produktnamn
Provtagning (vid beställning av analyser där LOL-läkaren har kostnadsansvaret) SLL00218

Provtagning, venös eller kapillär

Provtagning (vid beställning av analyser där LOL-läkaren har kostnadsansvaret) SLL00218L

Provtagning, kapillär och venös

Provtagning (vid beställning av analyser där LOL-läkaren har kostnadsansvaret) SLL00219, SLL00219L

Provtagning, barn (< 15 år)

U-Bakterier (typ dis-slide eller kemisk metod) NPU10506L

Bakterier, Nitrit

B-C-reaktivt protein (CRP) NPU19748, NPU19748L

C-Reaktivt protein (CRP), semikvant

B-Glukos (semikvantitativ eller kvantitativ) NPU02192, NPU02192L

Glukos

B-Hemoglobin NPU28309,  NPU28309L

Hemoglobin (Hb)

F-Hemoglobin NPU01393, NPU01393L

F-Hemoglobin

U-Koriongonadotropin (U-HCG, kvalitativ) NPU10394, NPU10394L

Koriongonadotropin, kvalitativt (HCG)

S-Mononukleosreaktion (kvalitativ) NPU56027, NPU56027L

P-Mononukleostest

Pt-Streptokocker (direkttest) B NPU18729L

Sekr(Svalg)—Strep-ag gr A

Ery-Sänkningsreaktion (B-SR) NPU03404

Sänkningsreaktion (SR)

U-Testremsa (kval. analys av albumin, glukos, hemoglobin, leukocyter med flera) NPU14924L

Komponenter, testremsa (4 k: Glu, Alb, Hb,Leu)

  • Uppdaterad: 17 november 2023

  • Faktagranskad: 17 november 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Charlotte Björnmalm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen