Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut om allmänna villkor som gäller för samtliga vårdavtal som tecknas mellan vårdgivare och Region Stockholm.

I vårdavtalens bilagor förtydligas eller justeras vissa delar av de allmänna villkoren. Avtalens specifika delar gäller i så fall före de allmänna villkoren.

De texter som finns i dokumentets vänsterkant är avsedda att underlätta läsning. Deras innehåll ingår inte i avtalet. 

Det uppdrag och åtagande vårdgivaren ska uppfylla inom avtalet.

Det uppdrag och åtagande vårdgivaren ska uppfylla inom avtalet. Uppdaterad 1 april 2021.

  • Uppdaterad: 22 november 2021

  • Faktagranskad: 22 november 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Annika Asplind, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen