Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Katastrofmedicinsk beredskap

Enheten för katastrofmedicinsk beredskap, EKMB, i Region Stockholm svarar för den planering och beredskap som krävs för att hälso- och sjukvården ska kunna ta hand om drabbade och minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna vid en särskild händelse.