Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Katastrofmedicinsk beredskap i Region Stockholm - samlad information

Information om enheten för katastrofmedicinsk beredskap, EKMB:s arbete med beredskap, anmälan till utbildningar/övningar och länkar till myndigheter som arbetar med krisberedskap/säkerhet.

Epidemiberedskap

Det finns flera planer som beskriver hur länets smittskyddsverksamhet ska organiseras och ledas vid stora epidemiska katastrofer.

Publikation

Landstingens ledningsförmåga - Vid allvarlig händelse

Handbok med stöd och riktlinjer för landstingens regionala och lokala ledningsplatser och dess tekniska förstärkningsåtgärder. MSB har i samarbete med Socialstyrelsen tagit fram handboken.

  • Uppdaterad: 3 december 2017

  • Faktagranskad: 24 januari 2019

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Anita Ekholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen