Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Enheten för katastrofmedicinsk beredskap, EKMB, ansvarar för att utbilda och öva personal inom beredskapsorganisationen.

EKMB utbildar bland annat i ledning och stabsmetodik, Särskild sjukvårdsledning i skadeområde, PS utbildning, Medicinskt omhändertagande i skadeområde, Sjukvård vid kemiska olyckor, CBRNE, RN och PDV.

Utbildningar och övningar kommer att läggas ut här fortlöpande.

Om katastrofmedicinsk beredskap i Region Stockholm

Enheten för katastrofmedicinsk beredskap, EKMB ansvarar för krishantering och katastrofmedicinsk beredskap i Region Stockholm. Det omfattar såväl somatiska som psykologiska insatser.

  • Uppdaterad: 3 december 2017
  • Faktagranskad: 24 januari 2019
  • Redaktör: Johan Sjöstrand
  • Faktagranskare: Anita Ekholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen