Brödsmule-navigation

Enheten för katastrofmedicinsk beredskap, EKMB, ansvarar för att utbilda och öva personal inom beredskapsorganisationen.

EKMB utbildar bland annat i ledning och stabsmetodik, Särskild sjukvårdsledning i skadeområde, PS utbildning, Medicinskt omhändertagande i skadeområde, Sjukvård vid kemiska olyckor, CBRNE, RN och PDV.

Utbildningar och övningar kommer att läggas ut här fortlöpande.