Brödsmule-navigation

Stöd för utvecklat arbetssätt

Snabbväg till att ladda ner riktlinjer, metodstöd, presentationsmaterial, filmer och broschyrer som stöd i arbetet. 

Regional överenskommelse

Från den 1 januari 2020 gäller överenskommlse med inriktning för samverkan, utvecklade arbetssätt och förändrad betalningsmodell.

Nytt IT-stöd för utskrivning

Projekt pågår för att upphandla nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. IT-stödet väntas införas under 2021.