Om lagen

Utskrivningsprocessen

Nya utskrivningsprocessen
Hur länge arbetssätt SVEA?

Betalningsansvar och fakturering

Samordnad individuell plan, SIP

Läs mer

Utbildning och stöd

Utbildningsmaterial om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.