Till start

Vårdgivarguiden

Om lagen

Utskrivningsprocessen

Betalningsansvar och fakturering

Samordnad individuell plan, SIP

Läs mer

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lag (2017:162) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller sedan 1 januari 2018. Mellan regionen och kommunerna i Stockholms län gäller en överenskommelse om riktlinjer, fristdagar och betalningsansvar.

Utbildning och stöd

Utbildningsmaterial om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

  • Uppdaterad: 21 januari 2021
  • Faktagranskad: 21 januari 2021
  • Redaktör: Caroline Olsson
  • Faktagranskare: Gunilla Benner Forsberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen