Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Informationsöverföring mellan berörda enheter inom regionen och mellan regionen och kommunernas verksamheter utgör en viktig del av de arbetssätt som har tagits fram utifrån lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

För informationsöverföring utifrån dataskyddsförordningen (GDPR) i de fall då WebCare inte kan användas är hälso- och sjukvårdsförvaltningens tolkning att informationsöverföring av personuppgifter enligt lag (2017:612) om samverkan kan ske med fax eller brev.

För att det ska vara möjligt att överföra personuppgifter med fax behöver verksamheten säkerställa:

  1. Att den information som skickas är avidentifierad/krypterad på ett korrekt sätt
  2. Att ingen obehörig kan nå uppgifter om patienter genom att åtkomst till personuppgifter kopplade till faxmeddelandet föregås av autentisering.

Faxmall med manual

I den faxmall med manual (se länkar nedan) som tagits fram beskrivs hur kryptering/avidentifiering samt autentisering av personuppgifter ska göras.
Används mallen korrekt ska all informationsöverföring ske på ett sätt som gör att känsliga personuppgifter inte kan röjas. Vi vill samtidigt betona att den slutgiltiga bedömning av hur personuppgifter ska hanteras inom den egna verksamheten alltid görs av verksamhetens dataskyddsombud.

För mer information om personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvården se:

Frågor om GDPR

Vid frågor om hälso- och sjukvårdsförvaltningens personuppgiftsbehandling kontakta:

Frågor om GDPR

Manuell rutin

Faxmall ska endast användas vid avbrott i WebCare, då patienten har reservnummer eller samordningsnummer eller då patienten är folkbokförd utanför Stockholms län.

Ska användas vid avbrott i WebCare.

Ska användas vid avbrott i WebCare.

Relaterad information

  • Uppdaterad: 21 januari 2021

  • Faktagranskad: 21 januari 2021

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Gunilla Benner Forsberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen