Brödsmule-navigation

Stora delar av det arbetssätt som utvecklats i länet sedan lagen om samverkan infördes 2018 ligger fast. De delar av arbetssättet som påverkas av gällande överenskommelse har arbetats in i riktlinjer, rutiner och metodstöd. Här följer en lista på dokument som uppdaterats. 

Informationsmaterial fakturering slutenvården

Information om principerna för fakturering för utskrivningsklara patienter från slutenvården. Materialet beskriver vilka åtaganden slutenvården har för att kommunernas betalningsansvar ska gälla.

Metodstöd och rutiner kan också laddas ner direkt från snabblistan på ingångssidan för samverkan vid utskrivning.

Läs mer om bakgrund och hitta fler dokument som stöd i arbetet på följande sidor.

Om lag, överenskommelse och riktlnijer

Lag (2017:162) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller sedan 1 januari 2018. Mellan regionen och kommunerna i Stockholms län gäller en överenskommelse om riktlinjer, fristdagar och betalningsansvar.

Utbildning och stöd

Utbildningsmaterial om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Principer för fakturering

Från 1 januari 2020 tar hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvaret för fakturering inom somatiken. Nya principer för fakturering har arbetats fram med utgångspunkt i den nya överenskommelsens betalningsmodell.