Till start

Vårdgivarguiden

Uppföljning och dataanalys från WebCare

2019

2018

Analyser av återinskrivningar i WebCare

Läs mer

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lag (2017:162) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller sedan 1 januari 2018. Mellan regionen och kommunerna i Stockholms län gäller en överenskommelse om riktlinjer, fristdagar och betalningsansvar.

Utbildning och stöd

Utbildningsmaterial om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den regionala överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län.

  • Uppdaterad: 12 november 2019
  • Faktagranskad: 1 januari 2019
  • Redaktör: Caroline Olsson
  • Faktagranskare: Gunilla Benner Forsberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen