Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Här finns länkar som kan vara till nytta för dig som arbetar inom området psykisk ohälsa.

Samlad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer

Kunskapscentrum

Internetbehandling

SKR område psykisk hälsa

Psykisk hälsa

Orosanmälan till socialtjänsten

Hälsofrämjande arbete - psykisk hälsa

Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld

  • Uppdaterad: 18 mars 2019

  • Faktagranskad: 18 mars 2019

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Mårten Skogman, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen