Brödsmule-navigation

Här finns länkar som kan vara till nytta för dig som arbetar inom området psykisk ohälsa.

Samlad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer

Kunskapscentrum

Internetbehandling

SKL område psykisk hälsa

Psykisk hälsa

Orosanmälan till socialtjänsten

Orosanmälan när ett barn far illa

Personal i hälso-och sjukvården och omsorgen har en skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla när ett barn riskerar att fara illa. Här hittar du mer information samt kontaktuppgifter för orosanmälan.

Hälsofrämjande arbete - psykisk hälsa

Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld

Origo

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, ett samarbete mellan Region Stockholm, alla kommunerna i Stockholms län och Polismyndigheten.