Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Barnmorskemottagningen är den första länken i vårdkedjan kring graviditet, förlossning, eftervård och spädbarnstid och har därför en viktig roll för att hålla ihop en tydlig vårdkedja för kvinnan och hennes närstående.

En viktig del i detta är överföringen av information mellan mödrahälsovården och barnhälsovården.

Tvärprofessionella samverkansteam

För gravida kvinnor och nyblivna föräldrar med psykisk skörhet eller sjukdom finns lokala, tvärprofessionella samverkansgrupper med representanter från bland annat mödrahälsovård, barnhälsovård, vuxenpsykiatri, BUP och socialtjänst. Alla barnmorskemottagningar ska aktivt delta i någon av dessa samverkansgrupper. Mer information finns i informationsbroschyren för personal på länken nedan.

Samverkan mellan mödrahälsovård och BUP

Både barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler ska regelbundet delta i konsultation med och aktivt samverka med psykologkonsult från Malinamottagning, i syfte att tidigt upptäcka psykisk ohälsa och indikationer på svårigheter i föräldraskapet.

  • Uppdaterad: 27 september 2022

  • Faktagranskad: 27 september 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Elisabeth Storck Lindholm, mödrahälsovårdsenheten