Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvården bör erbjuda och informera närstående om:

 • Den aktuella kognitiva sjukdomen och dess symtom
 • Psykosocialt stöd, till exempel samtal vid behov och stöd i olika beslut. Många närstående upplever att diagnosen är mer värdeladdad och skamlig än en fysisk sjukdom vilket ställer stora krav på lyhördhet
 • Hembesök, hjälp att dela läkemedel och utskrivning av hjälpmedel
 • Aktuella telefonnummer till vård- och omsorgsgivare, exempelvis biståndshandläggare och stöd till närstående samt en namngiven kontaktperson
 • Minneshjälpmedel, vardagsstödjande hjälpmedel och bostadsanpassning samt att vid behov förmedla kontakter med arbetsterapeut och fysioterapeut
 • Att hälso- och sjukvården och socialtjänsten minst en gång per år följer upp sjukdomsförloppet och anpassar läkemedel, vård och omsorg efter uppföljningen

Socialtjänsten bör erbjuda och informera närstående om:

 • Avlösning som kan innebära att någon kommer hem till personen med kognitiv sjukdom, till exempel från hemtjänsten, och tar över omsorgen så att närstående kan göra något annat
 • Annan form av avlösning, som att den som är sjuk har möjlighet att vistas på dagverksamhet utanför hemmet några dagar i veckan
 • Växelvård, där den sjuke växlar mellan att bo hemma och i särskilt boende.

För mer information om vilken hjälp som finns att få i respektive kommun, kontakta anhörigkonsulent, biståndshandläggare eller distriktssköterska.

Läs mer

 • Uppdaterad: 26 maj 2020

 • Faktagranskad: 26 juni 2020

 • Redaktör: Johan Sjöstrand

 • Faktagranskare: Eva Stål, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen