Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

GDPR, dataskyddsförordningen

Info om GDPR och påverkan på vårdgivare, uppdaterat personuppgiftsbiträdesavtal.

Läkemedelsgenomgångar i Region Stockholm

Riktlinjerna gäller för öppen och sluten vård, inklusive hemsjukvård och särskilda boenden. Riktlinjerna är ett stöd till vårdgivare vid uppfyllande av avtal, tilläggsavtal och förfrågningsunderlag.

Mediemedverkan - riktlinjer

Vårdgivaren ska i detta sammanhang, liksom vid alla andra vårdkontakter, bemöta patienter och anhöriga med en god etik och stor respekt.

Personuppgiftsbiträdesavtal

För vårdgivare med avtal med Region Stockholm. Personuppgiftsbiträdesavtalet, som är en del av vårdavtalet, omfattar de tjänster och system som är kravställda i vårdavtalet.

Visar 1-4/4