Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Här beskrivs hur verksamheter inom Region Stockholm ska arbeta för att främja ökad delaktighet för personer med olika slags funktionsnedsättning.

GDPR, dataskyddsförordningen

Info om GDPR och påverkan på vårdgivare, uppdaterat personuppgiftsbiträdesavtal.

Läkemedelsgenomgångar i Region Stockholm

Riktlinjerna gäller för öppen och sluten vård, inklusive hemsjukvård och särskilda boenden. Riktlinjerna är ett stöd till vårdgivare vid uppfyllande av avtal, tilläggsavtal och förfrågningsunderlag.

Mediemedverkan - riktlinjer

Vårdgivaren ska i detta sammanhang, liksom vid alla andra vårdkontakter, bemöta patienter och anhöriga med en god etik och stor respekt.

Myndighetsroll och partnerskap

Riktlinjer för relationer mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och leverantörer.

Personuppgiftsbiträdesavtal

För vårdgivare med avtal med Region Stockholm. Personuppgiftsbiträdesavtalet, som är en del av vårdavtalet, omfattar de tjänster och system som är kravställda i vårdavtalet.

Regionala rabattavtal - information om återbetalningskrav

Information om krav på återbetalning av rabatter på regionala överenskommelser.

Sjukskrivningsprocessen

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i sjukskrivningsprocessen inom Region Stockholm.

Systematiskt kvalitetsarbete

Föreskriften innehåller bestämmelser om kvalitet och patientsäkerhet för vårdgivare inom hälso- och sjukvård, verksamheter inom socialtjänsten och LSS.

Tillgängliga lokaler - riktlinjer i Region Stockholm

Riktlinjer kring tillgängliga lokaler för vårdgivare i Region Stockholm, vem som ansvarar för att åtgärda eventuella brister och kontakt.

Visar 1-10/10