Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Att arbeta med hbtq-frågor är ett viktigt och prioriterat område inom Region Stockholm.

Utbildningsinnehåll

Hbtq - normer, kön och sexualitet är en webbutbildning som vill lyfta ämnet hbt och inspirera till reflektion. Utbildningen är ett led i att utveckla hbt-kompetensen hos alla medarbetare enligt intentionerna i landstingets hbt-policy, för att de ska ha en gemensam grund att stå på.

Utbildningen behandlar grundläggande utgångspunkter, till exempel vad normer är och hur de påverkar oss. Den ger också möjlighet till reflektion kring kön och sexualitet.

Utbildningen som tar cirka 30 minuter vänder sig till alla som är anställda i Stockholms läns landsting eller hos arbetsgivare som har avtal med landstinget.

Hbt-policy

Policyn går att beställa i tryckt format.

Lärtorget

Utbildningen finns på Region Stockholms utbildningsplats Lärtorget. Det finns två delar av Lärtorget, både en öppen sida för alla och en inloggad sida endast för anställda inom Region Stockholm.

Hbtq-utbildningen kommer man åt både från den öppna sidan och från den inloggade sidan.

Ansvariga

Ansvariga för utbildningen är Strategisk HR, Regionledningskontoret. Utbildningen är framtagen i samverkan med RFSL och Diskrimineringsombudsmannen.

Kontakt

Åsa Sandzén | Ansvarig hbtq-diplomeringen

Eva Bergman

  • Uppdaterad: 15 oktober 2020
  • Faktagranskad: 15 oktober 2020
  • Redaktör: Anna Waldenström
  • Faktagranskare: Åsa Sandzén, Landstingsstyrelsens förvaltning