Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Lagen innehåller bestämmelser som rör kvalitet och säkerhet vid hantering av mänskliga vävnader och celler som ska användas på människor.

Även hantering av mänskliga vävnader och celler vid tillverkning av läkemedel som ska användas på människor berörs av denna lag, liksom läkemedelslagen.

Syftet med lagen är att skydda människors hälsa.

Nationella rådet för organ, vävnader, celler och blod (Vävnadsrådet) arbetar på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation. På deras hemsida finns utförlig information om lagens tillämpning riktad till vårdgivare.

  • Uppdaterad: 26 augusti 2016
  • Faktagranskad: 26 augusti 2016
  • Redaktör: Anna Waldenström
  • Faktagranskare: Jan Forslid, Ordförande Nationella Vävnadsrådet