Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdslagen är en så kallad ramlag, det vill säga en lag som innehåller mål och riktlinjer för all hälso- och sjukvård.

Den anger vilken vård som landstinget, kommunen och andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda. Ett exempel är Vårdgarantin som är inskriven i hälso- och sjukvårdslagen.

Hälso- och sjukvårdslagen reglerar också vilka åtgärder som medicinskt ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

  • Uppdaterad: 13 november 2019

  • Faktagranskad: 13 november 2019

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Josef Driving, Regionledningskontoret