Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Lagen om läkemedelsförmåner och förordning om läkemedelsförmåner reglerar vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånen (högkostnadsskyddet). Det gäller även prisreglering av läkemedel och varor som ingår i förmånen samt andra frågor som hör samman med detta.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som har till uppgift att pröva och fatta beslut om ett läkemedel, en förbrukningsartikel eller en tandvårdsbehandling, ska subventioneras av samhället, det vill säga om de ska omfattas av högkostnadsskyddet. TLV fastställer också läkemedlets eller varans pris.

I samband med omregleringen av apoteksmarknaden fick TLV ett utökat uppdrag med att även ansvara bland annat för att bidra till god tillgänglighet och service på apotek i Sverige. Konkret innebär detta att TLV kontrollerar att apoteksföretag och läkemedelsföretag följer regelverket, bland annat det för utbyte av läkemedel. Målet är att patienten ska få rätt läkemedel till rätt pris.

Allmänna bestämmelser

  • Uppdaterad: 20 november 2020

  • Faktagranskad: 15 november 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Magnus Thyberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen