Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Läkarnas specialiseringstjänstgöring, ST, regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS 2015:8 samt SOSFS 2008:17.

ST-läkare tjänstgör på sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar, offentliga och privata, med olika förutsättningar, utbildningsstrukturer och kunskap om ST. Gemensamt för alla dessa vårdgivare är att Socialstyrelsens regelverk ska uppfyllas för att ST-läkarens tjänstgöring ska godkännas.

Socialstyrelsen tar fram föreskrifter och allmänna råd för ST samt prövar ST-läkarnas ansökan om specialistkompetens. Socialstyrelsen granskar inte kvaliteten på ST. Däremot regleras det i föreskriften att ST ska granskas genom regelbundna, externa inspektioner.

Vårdgivarnas ansvar

Vårdgivare som anställer ST-läkare ansvarar för att det finns förutsättningar att genomföra tjänstgöringen enligt Socialstyrelsens föreskrifter. ST-läkaren ska för varje tjänstgöringsperiod ha tillgång till en handledare. Det betyder att ST-läkaren ska ha en handledare lokalt på den arbetsplats där sidotjänstgöringen genomförs. Handledaren ska ha relevant specialistkompetens och vara handledarutbildad. Handledning ska ges fortlöpande med utgångspunkt i det individuella utbildningsprogrammet och beskrivs i föreskriften som stöd och vägledning.

För mer information om vad som krävs, se Sveriges läkarförbunds folder om ST.

  • Uppdaterad: 14 november 2019

  • Faktagranskad: 23 november 2019

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Tora Almquist, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen