Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Läkemedelslagen definierar vad ett läkemedel är och vad som gäller i fråga om tillverkning, hantering och försäljning.

Lagen tar också upp ansvarsfrågan när någon gör sig skyldig till felaktig förskrivning av läkemedel och regler kring hur Läkemedelsverket ser till att lagen efterlevs.

I Läkemedelsförordningen finns kompletterande bestämmelser till läkemedelslagen:

  • Uppdaterad: 20 november 2020

  • Faktagranskad: 15 november 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Magnus Thyberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen