Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Lagens syfte är att öka patientsäkerheten med bibehållet skydd för den personliga integriteten. Här finns bestämmelser om hur vårdgivare ska behandla personuppgifter inom hälso- och sjukvården och hur patientjournal ska föras. Lagen kompletteras av föreskrifter och allmänna råd samt en handbok från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Sammanhållen journalföring

Patientdatalagen innehåller även regler om sammanhållen journalföring som gör det möjligt för vårdgivare att tillgängliggöra sina journaluppgifter för varandra genom direktåtkomst.

Mer information

  • Uppdaterad: 24 augusti 2019

  • Faktagranskad: 24 augusti 2019

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Josef Driving, Regionledningskontoret