Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015.

Lagens innebörd

Patientlagen innehåller många bestämmelser om patientens ställning som redan tidigare finns i andra lagar. Den innehåller också större förändringar och förtydliganden jämfört med gällande lagstiftning, bland annat:

  • Invånare får möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela Sverige.
  • Invånare får möjlighet att lista sig på en vårdcentral och välja en fast läkarkontakt i en annan region än hemregionen.
  • Vårdgivarnas prioritering av patienter ska enbart baseras på medicinska behov. Detta innebär att regionerna inte kan prioritera sina egna invånare framför patienter som är bosatta i andra regioner.
  • Vårdens informationsplikt mot patienten utökas och information till patienter ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.
  • Patienter får utvidgad möjlighet till en ny medicinsk bedömning i valfri region.
  • Bestämmelser om barns inflytande över sin egen vård införs i lagen.

Patientlagen syftar framför allt till att stärka patientens ställning i vården genom att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Frågor och svar om patientlagen

Om patientlagen på SKR:s webbplats

Använd 1177.se i patientmötet

Presentationer i powerpoint till personalmöten

Broschyr om patientlagen för vårdpersonal

  • Uppdaterad: 20 oktober 2020

  • Faktagranskad: 18 oktober 2020

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Pernilla Nordqvist, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen