Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Alla vårdgivare som för sin informationshantering använder landstingets tjänster och system behöver ha ett personuppgiftsbiträdesavtal med landstinget. Personuppgiftsbiträdesavtalet, som är en del av vårdavtalet, omfattar de tjänster och system som är kravställda i vårdavtalet. Dataskyddsförordningen, GDPR, ställer krav på hur personuppgifter behandlas och vad personuppgiftsbiträdesavtal ska innehålla. Med anledning av detta har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tagit fram ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal som gäller från den 25 maj.

GDPR ställer högre och mer detaljerade krav än tidigare lag beträffande åtgärder för att säkerställa människors personliga integritet. Detta återspeglas i det nya personuppgiftsbiträdesavtalet. Det är därför viktigt att du tar del av texten i det nya avtalet (se länk nedan)!

Vad och vilka omfattas

Personuppgiftsbiträdesavtalet omfattar de tjänster och system som anges i Informationshanteringsbilagan eller andra delar av avtalet. Informationshanteringsbilagan är en del av förfrågningsunderlagen för vårdavtal.

Vårdgivare som har ett avtal med landstinget omfattas automatiskt av det nya personuppgiftsbiträdesavtalet som ersätter det befintliga i förfrågningsunderlagen. I vissa fall kan det dock förekomma andra personuppgiftsbiträdesavtal anpassade till GDPR, och i dessa särskilda fall gäller dessa andra avtal.

Det nya personuppgiftsbiträdesavtalet finns att hämta via länken nedan och kommer successivt att införlivas i befintliga vårdavtal för vårdval (LOV).

Personuppgiftsbiträdesavtalet

Utdrag ur Informationshanteringsbilagan i förfrågningsunderlaget.

Mer information

Kontakt

Lars Klinga | Projektledare

  • Uppdaterad: 23 april 2019

  • Faktagranskad: 23 april 2019

  • Redaktör: Irina Öström Zetterman

  • Faktagranskare: Lars Klinga, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen