Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det är eHälsomyndigheten som ansvarar för receptregistret där flera register ingår, bland annat Receptdepå human som är Sveriges nationella register för e-recept och dosreceptinformation.

Receptregistret innehåller information om vilka receptbelagda läkemedel som säljs i Sverige. Registret innehåller datum, patientens namn och personnummer, förskrivande läkare, läkemedel, kostnad och dos.

Via tjänster mot Receptdepå human kan vården skapa nya recept och få åtkomst till befintliga recept för patienter som gett dossamtycke, s.k. dospatienter. Vården kan även makulera recept.

Apotek kan via tjänster mot Receptdepå human registrera nya recept samt få åtkomst till samtliga befintliga e-recept i Receptdepå human för expedition av dessa.
Andra register som ingår i Receptregistret är Receptdepå djur, fullmaktsregistret, samtyckesregistret, legitimationsregistret och högkostnadsdatabasen.

Den som arbetar inom E-hälsomyndigheten har tystnadsplikt när det gäller hanteringen av uppgifter i receptregistret.

Vad som får lagras och hanteras i receptregistret styrs bland annat av Lag (1996:1156) om receptregister, Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) och EU:s dataskyddsförordning.

  • Uppdaterad: 20 november 2020

  • Faktagranskad: 15 november 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Magnus Thyberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen