Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Enligt vapenlagen har läkare anmälningsplikt när det gäller alla typer av medicinska tillstånd som kan medföra att en patient är olämplig att inneha vapen.

Med medicinska tillstånd avses till exempel psykisk störning, missbruk, demenssjukdom, synrubbning, neurologisk  sjukdom eller hjärnskada.

  • Uppdaterad: 25 januari 2016

  • Faktagranskad: 23 mars 2015

  • Redaktör: Björn Nordlund