Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut om allmänna villkor som gäller för samtliga vårdavtal som tecknas mellan vårdgivare och Region Stockholm.

I vårdavtalens bilagor förtydligas eller justeras vissa delar av de allmänna villkoren. Avtalens specifika delar gäller i så fall före de allmänna villkoren.

De texter som finns i dokumentets vänsterkant är avsedda att underlätta läsning. Deras innehåll ingår inte i avtalet.