Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut om allmänna villkor som gäller för samtliga vårdavtal som tecknas mellan vårdgivare och Region Stockholm.

I vårdavtalens bilagor förtydligas eller justeras vissa delar av de allmänna villkoren. Avtalens specifika delar gäller i så fall före de allmänna villkoren.

De texter som finns i dokumentets vänsterkant är avsedda att underlätta läsning. Deras innehåll ingår inte i avtalet. 

Allmänna villkor för vårdavtal

Det uppdrag och åtagande vårdgivaren ska uppfylla inom avtalet.

Allmänna vilkor för vårdavtal - Norrtälje

Det uppdrag och åtagande vårdgivaren ska uppfylla inom avtalet.