Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholms riktlinjer för läkemedelsgenomgångar är en regional anpassning av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLFS-FS 2017:37) och ska användas i öppen och sluten vård, inklusive hemsjukvård och särskilda boenden. Riktlinjen gäller fortfarande, författningstexten om läkemedelsgenomgångar är densamma i HSLF-FS 2017:37 som ersatt SOSFS 2000:1.

Riktlinjerna är ett stöd till vårdgivare vid uppfyllande av avtal, tilläggsavtal och förfrågningsunderlag.

Dokumentet innehåller riktlinjer för läkemedelsgångar i Region Stockholm. Från 2013-03-01.

Patienter över 75 år

Alla patienter som är 75 år och äldre ska erbjudas enkla läkemedelsgenomgångar vid 

  • besök i öppenvård
  • inskrivning i slutenvård
  • inskrivning i särskilt boende eller hemsjukvård (oavsett ålder).

Om de läkemedelsrelaterade problemen kvarstår ska patienten erbjudas en fördjupad läkemedelsgenomgång. En fördjupad läkemedelsgenomgång ska dessutom erbjudas varje år till

  • patienter i hemsjukvård och särskilda boendeformer för äldre
  • patienter med dosförpackade läkemedel
  • patienter med tre eller fler kroniska diagnoser inom primärvården.

Kontakt för vårdgivare

Magnus Thyberg|Avdelningschef Strategiska vårdgivarfrågor

Mer information

  • Uppdaterad: 25 juli 2022

  • Faktagranskad: 25 juli 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Åsa Derolf, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen