Brödsmule-navigation

Riktlinjerna är fastställda av hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro Naroskyin
2016-03-09.

Det finns även ett material framtaget som stödjer privata vårdgivare kring uppdragsmärkets användning.

Uppdragsmärket

Det märke som visar att en vårdgivare arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Här kan du läsa om uppdragsmärket, se exempel på användning och ladda ner märket.

Relaterad information

Elektroniska katalogen, EK

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.