Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Riktlinjerna är fastställda av hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro Naroskyin
2016-03-09.

Riktlinjer för vårdgivares information och marknadsföring

Region Stockholms allmänna riktlinjer för information och marknadsföring som gäller alla vårdgivare med avtal. Uppdaterat 2016-04-15

Beslut om uppdatering av riktlinjer för vårdgivares marknadsföring

Gäller för vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

Det finns även ett material framtaget som stödjer privata vårdgivare kring uppdragsmärkets användning.

Uppdragsmärket

Det märke som visar att en vårdgivare arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Här kan du läsa om uppdragsmärket, se exempel på användning och ladda ner märket.

Relaterad information

Elektroniska katalogen, EK

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Avgiftshandboken - regelverket för patientavgifter

Patientavgifterna i avgiftshandboken gäller för hela befolkningen, både inom- och utomlänspatienter.

  • Uppdaterad: 25 september 2019

  • Faktagranskad: 25 september 2019

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Peter Ölund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen