Brödsmule-navigation

Centrala Gaskommittén

Centrala Gaskommittén arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören för ökad säkerhet och kvalitet vid hanteringen av medicinska och medicintekniska gaser inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm. Kommittén tar fram och reviderar årligen riktlinjer för hantering av medicinska och medicintekniska gaser.

Riktlinjerna gäller för verksamheter inom Region Stockholm och ersätter inte skriftliga rutiner som utarbetas inom lokala gaskommittéer.

Riktlinjerna omarbetas för närvarande och den nya versionen är planerad att publiceras under hösten 2019.

Kontakt

Relaterad information