Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I Region Stockholm finns det möjlighet att gå olika miljökurser för de som arbetar inom regionens verksamheter och de som arbetar i en verksamhet som arbetar på uppdrag åt regionen. Man bör göra om utbildningarna vart femte år. Från och med 2018 finns det en ny grundläggande miljöutbildning som kopplar till Miljöprogrammet 2017-2021.

Webbaserade kurser

Det finns två interaktiva miljökurser:

  • Region Stockholms grundläggande miljöutbildning
  • Läkemedel & Miljö

För att få diplom måste kunskapstestet genomföras vid ett och samma tillfälle. Besvaras inte frågorna korrekt måste proceduren göras om på nytt.

De webbaserade utbildningarna är gratis och ligger på Lärtorget. För privata vårdgivare krävs det ingen inloggning, men observera att resultaten därmed ej registreras per utförare.

Utbildningen Läkemedel & Miljö vänder sig främst till de som har förskrivningsrätt. Observera att det är ett krav i många avtal att de med förskrivningsrätt ska gå denna eller motsvarande utbildning.

Till dig som arbetar inom Region Stockholm:

Om du arbetar på Danderyds sjukhus, Karolinska universitetsjukhuset, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus, HSF, LSF, SLSO, Kulturförvaltningen, AB SLL Internfinans, Landstingsrevisorerna, Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Patientnämndens förvaltning, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholm Care AB, Locum, Trafikförvaltningen eller MediCarrier – vänligen notera att för att kursen ska inkluderas i din profil ska du logga in i Lärtorget med ditt eTjänstekort innan du genomför kursen.

Lärarledda utbildningar

Hållbarhetsfrukostar

Hållbarhetsfrukostarna hålls tillsvidare digitalt. För att se vilka tillfällen det är samt anmäla er gå in på Lärtorget:

Kontakt

Hanna Karlsson | Handläggare

Avrop av lärarledda grundläggande miljöutbildningar

För information om hur man går till väga för att avropa lärarledda grundläggande miljöutbildningar kontakta:

Alice Hallencreutz Wärngård | Handläggare

För samtliga miljöutbildningar, lärarledda som webbaserade, kontakta:

Christl Kronfeldt | Handläggare

Ni kan också vända er till er miljöansvariga där ni arbetar.

Mer information

  • Uppdaterad: 17 november 2020
  • Faktagranskad: 26 juli 2020
  • Redaktör: Anna Waldenström
  • Faktagranskare: Karin Svartengren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen