Brödsmule-navigation

I Region Stockholm finns det möjlighet att gå olika miljökurser för de som arbetar inom regionens verksamheter och de som arbetar i en verksamhet som arbetar på uppdrag åt regionen. Man bör göra om utbildningarna vart femte år. Från och med 2018 finns det en ny grundläggande miljöutbildning som kopplar till Miljöprogrammet 2017-2021.

Webbaserade kurser

Det finns två interaktiva miljökurser:

  • Region Stockholms grundläggande miljöutbildning
  • Läkemedel & Miljö

För att få diplom måste kunskapstestet genomföras vid ett och samma tillfälle. Besvaras inte frågorna korrekt måste proceduren göras om på nytt.

De webbaserade utbildningarna är gratis och ligger på Lärtorget. För privata vårdgivare krävs det ingen inloggning, men observera att resultaten därmed ej registreras per utförare.

Utbildningen Läkemedel & Miljö vänder sig främst till de som har förskrivningsrätt. Observera att det är ett krav i många avtal att de med förskrivningsrätt ska gå denna eller motsvarande utbildning.

Till dig som arbetar inom Region Stockholm:

Om du arbetar på Danderyds sjukhus, Karolinska universitetsjukhuset, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus, HSF, LSF, SLSO, Kulturförvaltningen, AB SLL Internfinans, Landstingsrevisorerna, Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Patientnämndens förvaltning, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholm Care AB, Locum, Trafikförvaltningen eller MediCarrier – vänligen notera att för att kursen ska inkluderas i din profil ska du logga in i Lärtorget med ditt eTjänstekort innan du genomför kursen.

Lärarledda utbildningar

Hållbarhetsfrukostar

Datum för vårens Hållbarhetsfrukostar finns nu i Lärtorget, välkomna att anmäla er och sprid gärna infon till era kollegor. 

Frukostarna är inställda tills vidare.

Klimat och hälsa

Ekonomisk hållbarhet

Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Plats: Lindhagensgatan 98, entréplan, lokal Stortorget

Tid: 08:00-09:00 (kaffe/te och vegetarisk smörgås serveras från 07:45)

Kontakt

Hanna Karlsson | Handläggare

Miljöombudsutbildning

Välkommen på höstens utbildningstillfällen för dig som är miljöombud/miljösamordnare.

Utbildningen vänder sig till dig som är miljöombud/miljösamordnare inom hälso- och sjukvård och tandvård eller inom administrativa verksamheter inom Region Stockholm eller hos arbetsgivare som har avtal med Region Stockholm.

Utbildningen är uppdelad på två dagar och du får fördjupad kunskap och verktyg för att driva miljöfrågor och skapa engagemang på din arbetsplats.

Kurstillfälle:
23 september och 12 oktober 2020 (heldagar)

Förkunskaper:
För att gå miljöombudsutbildningen krävs att du har gått den grundläggande miljöutbildningen som baseras på miljöprogram 2017-2021 (antingen i lärarledd form eller den digitala versionen via Lärtorget).

Kontakt

Christl Kronfeldt | SLL Hållbarhet

De som vill ordna egna lärarledda grundutbildningar inom miljö kan avropa från ett centralt avtal. Det gäller både regionens egna verksamheter och de verksamheter som arbetar på uppdrag åt Region Stockholm.

Kontakt

För information om hur man går till väga för att avropa lärarledda grundläggande miljöutbildningar kontakta:

Alice Hallencreutz Wärngård | SLL Upphandling

För samtliga miljöutbildningar, lärarledda som webbaserade, kontakta:

Christl Kronfeldt | SLL Hållbarhet

Ni kan också vända er till er miljöansvariga där ni arbetar.

Mer information