Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

Överenskommelsen gäller från 1 januari 2020 och ersätter tidigare överenskomna regler om samverkan som SKR haft separat med respektive branschorganisation.

Öppen rapportering av värdeöverföringar

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har sedan några år en samarbetsdatabas för öppen rapportering av värdeöverföringar där respektive läkemedelsföretag öppet publicerar en sammanställning av de värdeöverföringar man gör under året till hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdens verksamheter i Sverige.

De värdeöverföringar som publiceras är bland annat donationer, ersättningar för vissa tjänster, sponsring, konsultation/uppdrag samt viss ersättning i samband med forskning och utveckling. För rapportering av värdeöverföring till enskilda personer inom hälso- och sjukvård krävs dock samtycke mellan parterna innan publicering får ske.

Detta är ett Europeiskt initiativ via EFPIA (Europeiska LIF).

Läs mer på LIFs webbplats:

  • Uppdaterad: 13 november 2020
  • Faktagranskad: 13 november 2020
  • Redaktör: Anna Waldenström
  • Faktagranskare: Sven Åke Lööv, Landstingsstyrelsens förvaltning