Brödsmule-navigation

Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech gjort en gemensam överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

Överenskommelsen gäller från 1 januari 2014 och ersätter tidigare överenskomna regler om samverkan som SKL haft separat med respektive branschorganisation.

Öppen rapportering av värdeöverföringar

Den 31 maj öppnar LIFs samarbetsdatabas för öppen rapportering av värdeöverföringar där respektive läkemedelsföretag öppet kommer att publicera en sammanställning av de värdeöverföringar man gjort under 2015 till hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvården i Sverige.

De värdeöverföringar som publiceras är donationer, sponsring, konsultation/uppdrag samt F&U. Detta är ett Europeiskt initiativ via EFPIA (Europeiska LIF).

Läs mer på LIFs webbplats: