Brödsmule-navigation

I riktlinjerna för sjukskrivningsprocessen inom Stockholms läns landsting anges kravet på att sjukskrivande enheter ska kvalitetssäkra och dokumentera sina rutiner i sjukskrivningsärenden.