Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Centrala Strålsäkerhetskommittén, CSK, arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören. Syftet med CSK:s arbete är att säkerställa och förbättra strålsäkerheten inom hälso- och sjukvården och tandvården i Region Stockholm.

CSK verkar för utveckling och samordning av god strålningsmiljö och säkerhet i alla verksamheter med joniserande strålning, samt utfärdar tillämpningsanvisningar (tidigare kallade riktlinjer) för strålsäkerhetsarbetet hos tillståndshavarna i den regionfinansierade vården.

De omarbetade tillämpningsanvisningarna ska vara ett stöd i utformningen av tillståndshavarnas lokala ledningssystem inom området. Tillämpningsanvisningarna granskas årligen och uppdateras vid behov.

Kontakt

Ann-Christine Karell Tegle

Avdelningen för kvalitet och patientsäkerhet

Hanna Larsson|HR-administratör

Sekreterare, Centrala Strålsäkerhetskommittén

  • Uppdaterad: 4 november 2019

  • Faktagranskad: 4 november 2019

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Ann-Christine Karell Tegle, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen