Brödsmule-navigation

Centrala Strålsäkerhetskommittén, CSK, arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören. Syftet med CSK:s arbete är att säkerställa och förbättra strålsäkerheten inom hälso- och sjukvården och tandvården i Region Stockholm.

CSK verkar för utveckling och samordning av god strålningsmiljö och säkerhet i alla verksamheter med joniserande strålning, samt utfärdar tillämpningsanvisningar (tidigare kallade riktlinjer) för strålsäkerhetsarbetet hos tillståndshavarna i den regionfinansierade vården.

Kontakt